Click the following URL to jump to Tomoyasu Horikawa's page in NTT

http://www.kecl.ntt.co.jp/people/tomoyasu.horikawa.hp