Members

ATR Brain Information Communication Research Laboratory Group

Group Leader: Mituso Kawato
Takeo Watanabe
Yuka Sasaki
Aurelio Cortese
Kazuhisa Shibata
Toshinori Yoshioka
Jun Morimoto
Giuseppe Lisi
Masa-aki Sato
Motoaki Nakamura
Shun-suke Hayasaka
Takashi Yamada
Ben Seymour
Wako Yoshida
Yuki Sakai
Saori Tanaka
Jin Narumoto
Satoko Kashiyama
Takashi Nakamae
Yu Takagi
Hirotaka Machida
Mizuho Takahashi
Aki Tachibana
Hiroshi Imamizu
Masahiro Yamashita
Kenji Ogawa
Megumi Fukuda
Ayumu Yamashita
Shin-ya Chiyohara

Tokyo University

Noriaki Yahata
Kiyoto Kasai
Kenji Kirihara
Tsuyoshi Araki
Yuji Ikegaya
Hiroaki Norimoto
Reika Abe

Tamagawa University

Masamichi Sakagami
Shingo Tanaka

Kyoto University

Hidehiko Takahashi
Toshiya Murai
Gen-ichi Sugihara
Taro Suwa
Jun Miyata
Yujiro Yoshihara
Yukiko Matsumoto
Juraku Son
Masanori Isobe

Osaka University

Yoichi Saitoh
Koichi Hosomi
Takufumi Yanagisawa
Yuko Goto
Goshi Shimizu
Naritsugu Masumura
Keiko Sano

Hiroshima University

Yasumasa Okamoto
Atsuo Yoshino
Naho Ichikawa

Showa University

Nobumasa Kato
Ryu-ichiro Hashimoto
Motoaki Nakamura
Takashi Itabashi
Fumi Yamagake